ความไม่พอใจต่อระบอบประชาธิปไตยที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ความไม่พอใจต่อระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ 25 ปีจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นักวิชาการวิเคราะห์สิ่งที่พวกเขาพูดว่าเป็นชุดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อประชาธิปไตยโดยอิงจากคนสี่ล้านคนในการสำรวจ 3,500 ครั้ง สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามีระดับความไม่พอใจสูงเป็นพิเศษ

ทั่วทุกมุมโลกประชาธิปไตยอยู่ในภาวะป่วยไข้การศึกษาจากศูนย์แห่งอนาคตมหาวิทยาลัยประชาธิปไตยแห่งเคมบริดจ์ได้ติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2538 โดยมีตัวเลขสำหรับปี 2562 ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนที่ไม่พอใจเพิ่มขึ้นจาก 48% เป็น 58% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่บันทึกไว้ เราพบว่าความไม่พอใจต่อระบอบประชาธิปไตยได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและสูงถึงระดับโลกตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว การวิจัยครอบคลุม 154 ประเทศทั่วโลกมีพื้นฐานมาจากการถามผู้คนว่าพวกเขาพึงพอใจหรือไม่พอใจกับประชาธิปไตยในประเทศของตนเอง