อินโดนีเซียเลือกกาลิมันตันตะวันออกสร้างเมืองหลวงใหม่

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศตัดสินใจเลือกจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกที่ต้้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเป็นพื้นที่สร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศแทนที่กรุงจาการ์ตารัฐมนตรีกระทรวงวางแผนที่อินโดนีเซียเป็นผู้เปิดเผยถึงเรื่องนี้หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอินโดนีเซียเสนอต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่จะย้ายเมืองหลวงออกจากกรุงจาการ์ตา

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแออัดของประชากรที่อาศัยอยู่กว่า 10 ล้านคน และยังมีปัญหาเรื่องมลพิษในส่วนของพื้นที่ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ยังไม่มีการระบุออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะปักหมุดเมืองหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซียบริเวณใด แต่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอินโดฯ เตรียมจัดสรรที่ดินเอาไว้แล้วราว 18,755 ไร่สำหรับขั้นตอนแรกของการพัฒนาเมืองหลวงแห่งใหม่ กระนั้น สื่อต่างประเทศ และสื่อของอินโดฯ เอง ต่างคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะเลือกเมืองบูกิต โซฮาร์โต หรืออีกเมืองคือ ซัมโบจา ซึ่งทั้งสองเมืองก็ตั้งอยู่ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เป็นศูนย์กลางบริหารประเทศของรัฐบาลอินโดฯ