เยาวชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทันที

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาโครงการที่เด็กและเยาวชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทันทีที่เข้าค่ายจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว โครงการนี้ได้รับการนำไปใช้ในโครงการนำร่องที่ศูนย์ 4 แห่งก่อนที่จะขยายไปยังอีก 90 แห่งทั่วประเทศผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตดร. บุญเสริมทรารณรงค์รัตน์กล่าว ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวมีให้บริการในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดนครปฐมและศูนย์ฝึกอาชีวศึกษา 8 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กกำพร้าในภูมิภาค ดร. Sarutabhandu Chakrabhandu na Ayutaya ผู้อำนวยการสถาบัน Galya Rajanagarindra กล่าวว่าโครงการนี้ศูนย์กักกันจะตรวจสอบผู้กระทำผิดทั้งหมดและให้การรักษาผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางจิต ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤติจะถูกโอนไปยังโรงพยาบาลจิตเวช